Pharmacolog i Uppsala Ab

Bekräftad listning, uppdaterad den 2020-07-24

Detaljerade näringsliv informationer

Momsnr.
556723-6418

Profil

Pharmacolog utvecklar och säljer en patenterad innovation, DrugLog, som möjliggör säker beredning och hantering av flytande läkemedel som ges med infusion eller injektion inom cancervården.
DrugLog medför stora kostnadsbesparingar för sjukvården och samhället genom att felaktiga behandlingar kan undvikas.


Detaljerad beskrivning
Pharmacolog i Uppsala AB har utvecklat en klinisk produkt, DrugLog, som kan identifiera såväl typ som koncentration av flytande läkemedel som ges genom infusion eller injektion. De flesta typer av läkemedel som används vid olika kliniker, exempelvis intensivvård och cancerkliniker, kan hanteras. Prototypen bygger på en uppfinning baserad på absorptionsspektroskopi med speciellt optiskt fönster. Metoden har patenterats i USA och Europa och patentet ägs av Företaget. Bakgrunden till uppfinningen är en rad uppmärksammande fel i läkemedelshanteringen under det senaste decenniet som förorsakat onödigt lidande och ibland död för patienter.

Vision: Att utveckla produkter som bidrar till att undvika felbehandlingar vid behandling med ”farliga” läkemedel.
Mål: Att inom fem år bli marknadsledande inom området kvalitetskontroll av läkemedelsberedning genom produktkonceptet DrugLog, Strategi: Genom starka relationer med slutkunderna (apoteken och sjukvården) ingå partnerskap med olika MedTech och BioTech företag för global marknadsföring och försäljning av DrugLog, som en integrerad del av företagens produktportföljer.
Beskrivning på ett främmande språk:
The preparation of toxic drugs, like antineoplastic drugs, involves manual operations implying the risk for the mixing up of drugs or for preparing the wrong dose, which can lead to serious consequences.

Pharmacolog i Uppsala AB has developed a product, DrugLog, capable of identifying both the type and the concentration of fluid drugs to be administered through infusion or injection. DrugLog is based on an innovation utilizing absorption spectroscopy and a particular optical window, protected by company owned and licensed patents.

DrugLog is specifically focused on drugs used for the cancer treatment due to the urgency of getting such an application, in order to avoid mistreatment which often leads to serious harm of patients.
Nyckelord:
Cancer, Cytostatika, Farliga Läkemedel, Säker Läkemedelsberedning

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för Pharmacolog i Uppsala Ab!

Dela erfarenheter!

Facebook